- MENU IF -

Dračí doupě

Zpracování

Svět DrD

        - HRA ON-LINE -

Questy

Gamebooky

Hádanky

Jeskyně

Deadland

Pexeso

        - VE MĚSTĚ -

Cvičiště

Cechy

Obchody

Aukční síň

Kovárna

Laboratoř

Runový stůl

Knihovna

Galerie

Hřbitov

        - IF WEB -

Fórum

Toplist

Certifikace

Ankety

Statistika

Links

        - POMOC -

Pravidla

Rady

Jak hrát?

Smajlíci

        - IF TEAM -

Sestava

Práce na IF:
Rowenna
Cechy:
Sandra Divoká
Bezpečnost/Fóra:
Silas
Propagace:
Kelghor
Změny postav:
Lissaj
Umění:
Reetta
Rady a pomoc:
Kirtan
Miaug Beleg
Pelops
Sandra Divoká
SatanX
Terzief
Wolffram


Pro jakýkoliv dotaz
můžete využít
Hospůdku
nebo
IRC Channel


RSS

ImmortalFighters
na facebooku

 © 2014 IF TEAMSVĚT DRD

S vět ve kterém se hraje je rozdělen do několika samostatných částí. Každá z těchto částí je něčím specifická. Skalnatým územím, bažinami, roklinami a propastmi, územím porostlým z větší části lesem či stepí. Základy příběhu jsou z velké části spojeny s touto mapou a hráčům daného questu je zobrazen bod momentální pozice družiny. Na mapě také naleznete několik míst označených ikonou, které znázorňují obsazení cechovním společenstvím. Toto vše lze nalézt v souvisejících odkazech CECHY a QUESTY včetně detailního zobrazení mapy.

mapa mapa mapa mapa mapa mapa
mapa mapa mapa mapa mapa mapa
mapa mapa mapa mapa mapa mapa
mapa mapa mapa mapa mapa mapa
mapa mapa mapa mapa mapa mapa
mapa mapa mapa mapa mapa mapa

Vše se odehrálo mnoho staletí poté, co Svět byl stvořen a obýván jen dvěma životními principy. Život neproudil v žádném zvířeti či rostlině. Svět obývaly pouze dvě entity. První bylo spojení samotného nekonečného času a vzduchu. Jako čas i vzduch byli neteční avšak stálí. Slova jako konec či zánik pro ně nic neznamenala, stejně tak ale ani city a pocity jako radost, žal, soucit, či jakékoli jiné. Tyto bytosti byly naprosto oproštěny strastí i radostí, jejich údělem byla moudrost. Ony znaly původ všehomíru, dokázaly využívat času i přírody, neboť z nich vzešly. Jejich podoba byla stejná jako vše, co představovaly a ctily. Byly ohromné a nádherné. Jejich těla měla barvu slunce. Jejich podoba v sobě skrývala moudrost a majestátnost, principy dračí existence.

Druhou stranu existence tvořily bytosti svým původem mnohonásobně mladší a hloupější. Díky tomu dokázaly to, čeho jejich dračí protějšky nebyly schopny. Dokázaly cítit. Věděly, co znamená počátek a konec a věděly, co je způsobuje. Znaly radost i smutek, štěstí i zášť, soucit i závist, naději a víru. Obdivovaly různorodost a jedinečnost. Proto také každý z nich byl naprosto odlišný, proto se každý z nich snažil obohacovat svět něčím novým, doposud nepoznaným. Jejich dílem se staly rostliny, které rostly po celém světě ve všech možných podobách, jejich výtvorem byly ryby v řekách, ptáci ve vzduchu i zvěř na zemi.

Obdivovaly a ctily sílu vody, která dokázala zrodit i zmařit, sílu ohně, který hřál i pálil, moc zimy, která tvořila život snesitelný či nemožný a moc země, jež dává všemu životu prostor. Oslavovaly a tvořily život, přinášely krásu a rozmanitost, kterou však dokázaly ocenit jen oni, protože jen oni znaly tajemství pocitů a emocí.

Uplynulo mnoho dekád, než se tyto tak odlišné světy střetly tváří v tvář. Nikoli však jako znepřátelené strany, nýbrž jako dva přátelé, kteří se chtěli učit jeden od druhého. Tak započalo vzájemné soužití. Draci přejímali a učili se emocím a pocitům, významům slov začátek a konec. Oplátkou dávali svou moudrost a ztráceli část své nesmrtelnosti ve prospěch druhých. Společně plodili potomstvo, které bylo dlouhověké, leč smrtelné, moudré avšak s moudrostí zastřenou pocity.

Všichni se však nedokázali ztotožnit s tímto vývojem a tak zbylo pár Osamocených, ukrytých v nejodlehlejších a nejtemnějších částech světa zatímco ostatní mísili svou krev.

Příliš brzy však padl první stín na životy těch, kteří zvolili cestu vzájemného poznání a učení. Dříve smrtelní a nevědomí nyní seznali, že o radost a štěstí byli připraveni společně se svou nevědomostí a jejich místa zaplnily žal a bolest.

Ti, jejichž výsadou byla na počátku nesmrtelnost nyní zpychli a jejich mysl zaplavil pocit nadřazenosti. Působili bolest kdekoli jen mohli, neboť věřili, že za ztrátu jejich nesmrtelnosti mohou všichni, kteří nejsou čistí, jako dříve bývali oni. A tak zabíjeli dokonce své potomky. Naděje i víra se ze světa vytratily a nahradily je jen smutek, zmar a bolest. Oba rody stále více myslely jen na pomstu a boj. Boj, který měl zničit vše, co bylo doposavad vytvořeno.

Proti této absolutní zkáze se však postavili poslední dva čistí svých rodů. Tajně se scházeli a přemýšleli jak předejít konci veškerého známého světa. Možnost byla jediná. Museli přesvědčit nejvýznačnější svých rodů, že právě oni jsou poslední neposkvrnění a tak mají právo rozhodovat o osudech svých i všech ostatních. Museli prosadit souboj jen mezi sebou, mezi Jedním z rodu Smrtelných a Jednou z rodu Nesmrtelných.

Dříve, než tento souboj začal, znali oba jeho trpký a neodvratný konec. Jejich úkolem bylo zničit nejen sebe, ale i všechny ostatní. Měl-li tento souboj znamenat konec starého života a počátek nového, museli učinit ještě jednu věc. A tak v předvečer Boje na sebe seslali nejmocnější plodící kouzla a noc strávili v milostném sepětí. Na druhý den pak byli sezváni všichni, by sledovali Boj jež rozhodl o jejich osudech.

V té chvíli se zastavil veškerý čas a sluneční jas zrudl. Celý svět byl v tu chvíli naruby, když Jediný a Jediná vysílali proti sobě kamenné bouře, ohnivé větry a mrazivé blizardy. Trhali na kusy vše, co stálo poblíž včetně svých vlastních těl. Oči však měli upřeny jeden na druhého a jejich mysli se soustředili jen na jediné: nový počátek. Kusy jejich tělesných schránek odletovaly do všech směrů a všude, kam dopadaly, zrodil se nový život. Započínali nové formy existence, dobré i zlé, moudré i nevědomé, všech možných velikostí a tvarů. Tak vznikla veškerá zvěř a rasy, některé velmi podobné svým rodičům na paměť prvotního a původního života, který obýval tento svět. Jediné co však měli všichni společné byla smrtelnost, by nikdy již nemohlo se opakovati to, co znamenalo zkázu.

Ničili vše, co v cestě jim stálo. Ničili vše a přesto zrodili mnohé. To vše v boji Jedné proti Jednomu…

Já Beond, syn Jediného a Jediné jsem směl jako jediný přežít, bych v paměti choval vše, co se toho dne přihodilo a varoval následná pokolení, by vyvarovali se podobného jednání.

Svitek Beondův, prvního barda, pěvce a učence


24. Dubna 2014:

S okamžitou platností uzavírám DEADLAND na dobu neurčitou. Nechám doběhnout stávající souboje a pak se modul uzavře. Kdokoliv kdo       ...
...pokračovat

Uživatel:
       
        Heslo:
       


        Facebook login
        Nová registrace
        Zapomenuté heslo

       Registrovaní: 1246
       Reg.online: 3
       max: 91 (01.03.07)
       posledních 24h 34IF banery

Stránka byla zobrazena za 0.2962 sekund